ప్రొద్దుటూరు శివాలయం గురించి మనకు తెలియని పురాతన చరిత్ర ఏంటి..?

ప్రొద్దుటూరు శివాలయం గురించి మనకు తెలియని పురాతన చరిత్ర ఏంటి..?

మన ప్రొద్దుటూరు లోని అతి పురాతనమైన చరిత్ర కలిగిన ముక్తి రామలింగేశ్వరం గురించి ఇది వరకు ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది ఇప్పుడు రాస్తున్నది అటువంటిదే మరొక ప్రాచీనమైన ఆలయం గురించి అవును మీరు ప్రతి వరం దర్శించే ప్రొద్దుటూరు నడిబొడ్డున ఉన్న శివాలయం సుమారు 4000 ఏళ్ళ చరిత్ర కలిగి ఉంది.. మహా... Read more
ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని నిజాలు

ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం గురించి మీకు తెలియని కొన్ని నిజాలు

ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం ప్రొద్దటూరు రామేశ్వరం అసలు పేరు ముక్తి రామ లింగేశ్వరం… ప్రొద్దటూరు కి ఆ పేరు తీసుకొచ్చింది కూడా ఈ ముక్తి రామలింగేశ్వరమే మన అందరికి తెలుసు పూర్వం ప్రొద్దటూరు పేరు బ్రధానపురి అని… పురాతన రామాయణం లో శ్రీ రాముడు రావణాసురుడిని సంహరించి సీత దేవి ని తీసుకోని అయోధ్య కి... Read more
Top